Our Team

Executive Board

Member Headshot
Arya Kumar

President

Member Headshot
Peter Wu

Vice President

Member Headshot
Antara Gandhi

Member Headshot
Neel Shah

Member Headshot
Robert Kang

Member Headshot
Maansi Nema

Member Headshot
Livia Brahaj

Member Headshot
Flynn Lyon

Member Headshot
Jihwan Kim

Project Managers

Member Headshot
Sanoja Kikkeri
Member Headshot
Lydia Tan
Member Headshot
Marissa Bhavsar
Member Headshot
Charles Wright
Member Headshot
Druv Talluri
Member Headshot
Nilisha Baid
Member Headshot
Yash Potdukhe
Member Headshot
Gavin Lichtenberg

Analysts

Member Headshot
Jessica Zenas
Member Headshot
Milin Macha
Member Headshot
Emily Cao
Member Headshot
Lydia Lam
Member Headshot
Vishu Pentakota
Member Headshot
Claire Sun
Member Headshot
Parth Narang
Member Headshot
Richa Laddha
Member Headshot
Vikram Kaushik
Member Headshot
Vijaya Kukutla
Member Headshot
Jaden Sun
Member Headshot
Rachit Khandelwal
Member Headshot
Arnav Shah
Member Headshot
Riddhi Bhattacharya
Member Headshot
Apurva Desai
Member Headshot
Aaron Rahman
Member Headshot
Anika Angi
Member Headshot
Elaine Zhang
Member Headshot
Eric Song
Member Headshot
Iris Funaioli
Member Headshot
Johann Tsegay
Member Headshot
Kylie Ho
Member Headshot
Mira Panjaitan
Member Headshot
Rickey Dong
Member Headshot
Samantha Au
Member Headshot
Vishal Chandra

Advisors

Member Headshot
Ishan Thaker
Member Headshot
Jacob Stanley
Member Headshot
Aashni Khatri
Member Headshot
Aniket Nedunuri
Member Headshot
Anwesha Sarangi
Member Headshot
Avyuk Dixit
Member Headshot
Mikel Hermiz
Member Headshot
Ethan Burt
Member Headshot
Fizza Ahmed
Member Headshot
Ashley David
Member Headshot
Neil Gupta
Member Headshot
Nishika Uppula
Member Headshot
Ryan Gudal
Member Headshot
Sukrit Gill

Alumni

Anusha Bohra
Aveek Duttagupta
Faiz Haider
Ian Lee
Kabir Sawal
Kush Patel
Salil Nadkarni
Jenil Shah
Advaidh Venkat
AJ Didonato
Darius Barbano
Bronson Knowles
Chinmay Savanur
Erin Shi
Garrett Folbe
Haripriya Suryadevara
Keshav Ramesh
Marlina Bowring
Noah Hanover
Prajwal Choudhry
Pranav Rao
Pratix Parikh
Angelina Reyes
Solomon Gruse
Dinakar Talluri
Unser Hashsham
Vinay Ramesh
Vineet Parvathala
Himan Yerrakalva