Our Team

Executive Board

Member Headshot
Livia Brahaj

President

Member Headshot
Arnav Shah

Vice President

Member Headshot
Jaden Sun

Member Headshot
Gavin Lichtenberg

Member Headshot
Antara Gandhi

Member Headshot
Lydia Tan

Member Headshot
Flynn Lyon

Member Headshot
Riddhi Bhattacharya

Project Managers

Member Headshot
Druv Talluri
Member Headshot
Nilisha Baid
Member Headshot
Apurva Desai
Member Headshot
Anika Angi
Member Headshot
Vishal Chandra
Member Headshot
Charles Wright
Member Headshot
Vikram Kaushik
Member Headshot
Rachit Khandelwal

Analysts

Member Headshot
Yash Potdukhe
Member Headshot
Maansi Nema
Member Headshot
Jihwan Kim
Member Headshot
Vishu Pentakota
Member Headshot
Claire Sun
Member Headshot
Parth Narang
Member Headshot
Richa Laddha
Member Headshot
Vijaya Kukutla
Member Headshot
Aaron Rahman
Member Headshot
Elaine Zhang
Member Headshot
Eric Song
Member Headshot
Iris Funaioli
Member Headshot
Johann Tsegay
Member Headshot
Kylie Ho
Member Headshot
Mira Panjaitan
Member Headshot
Rickey Dong
Member Headshot
Samantha Au

Advisors

Member Headshot
Sanoja Kikkeri
Member Headshot
Emily Cao
Member Headshot
Jessica Zenas
Member Headshot
Marissa Bhavsar
Member Headshot
Neel Shah
Member Headshot
Robert Kang
Member Headshot
Ishan Thaker
Member Headshot
Jacob Stanley
Member Headshot
Aniket Nedunuri
Member Headshot
Anwesha Sarangi
Member Headshot
Avyuk Dixit
Member Headshot
Ethan Burt
Member Headshot
Ashley David
Member Headshot
Nishika Uppula
Member Headshot
Sukrit Gill
Member Headshot
Fizza Ahmed

Alumni

Anusha Bohra
Aveek Duttagupta
Faiz Haider
Ian Lee
Aashni Khatri
Kabir Sawal
Kush Patel
Salil Nadkarni
Jenil Shah
Advaidh Venkat
AJ Didonato
Darius Barbano
Bronson Knowles
Chinmay Savanur
Erin Shi
Garrett Folbe
Haripriya Suryadevara
Keshav Ramesh
Marlina Bowring
Noah Hanover
Prajwal Choudhry
Pranav Rao
Pratix Parikh
Angelina Reyes
Solomon Gruse
Dinakar Talluri
Unser Hashsham
Vinay Ramesh
Vineet Parvathala
Himan Yerrakalva
Arya Kumar
Milin Macha
Lydia Lam
Ryan Gudal
Mikel Hermiz
Neil Gupta